Glasial, en kjølig periode under en istid er noe som hører til, eller skriver seg fra, breer under istidene eller fra dagens isbreer.