Daimyo, inntil lensvesenets opphevelse 1869 navn på de ca. 270 store kronvasaller i Japan.