Codec, (av eng. coder/decoder og compressor/decompressor), programvare og/eller elektronikk for å konvertere lyd, tale og video mellom analoge og digitale signaler, og for å komprimere eller dekomprimere digitalt kodet lyd og video i forbindelse med lagring og avspilling. Avspilling av komprimerte digitale formater som MP3 (lyd) og MPEG2 (video) innebærer først dekomprimering, dernest konvertering til analog form. Uttrykket codec brukes om en eller begge overganger. Siden det er komprimeringsalgoritmen som definerer et gitt format for digital multimedia, er man avhengig av en codec for det aktuelle formatet for å avspille det.