Privatlærer, instruktør, veileder. I denne betydningen brukes ordet nå gjerne om en ledertype som leder og styrer ved å gå aktivt inn og personlig motivere og hjelpe sine underordnede. Coach betegner også en mellomting av terapeut og konsulent som gjennom et tett og personlig samarbeid med klienten skal hjelpe vedkommende med for eksempel personlig utvikling, karrierebygging eller røykeslutt.