Cluster, gruppe av tilstøtende toner, på klaveret utløst ved bruk av håndflate og underarm på klaviaturet.