Character indelebilis, etter den romersk-katolske kirkelære det «umistelige preg» som et menneske får ved de tre sakramenter som ikke kan gjentas: dåp, konfirmasjon og ordinasjon.