Cella, egentlig et lite kammer; mest brukt som spesiell betegnelse på det lukkede rom for gudebildet i antikkens templer. Den egentlige betydning er beholdt i ordet celle.