Celebrant, i den romersk-katolske kirke den geistlige som forretter liturgiske handlinger.