Bunnstokk, tverrskips platebærer med vinkelstivere til avstivning av fartøybunnen og tanktoppen i skip med dobbel bunn. Bunnstokkene binder sammen spantekonstruksjonen fra begge sider og er således også en del av spantet. I treskip er bunnstokkene bjelker som går tvers over bunnen ovenpå kjølen.