Bukkekorn, ettårig art i gressfamilien. 20–40 cm høye aksgress med smale, blågrønne blad. Fåblomstrede småaks, de øverste aksene har lange brodder, de nederste korte. Bukkekorn er en innført art som mest finnes ved møller nord til Trøndelag.