Brass, betegner innen musikk de instrumenter som spilles med koppmunnstykke, for eksempel kornetter, trompeter, basuner, ulike former for horn og tuba. I et orkester kalles denne del av besetningen brasseksjonen (eller bare «brassen»). Mange komposisjoner er skrevet for egne brassensembler med fem-seks utøvere. Med røtter i Storbritannia har det utviklet seg en rik brassband-bevegelse.