Bilglass, glass som det stilles spesielle krav til med hensyn til gjennomsiktighet, planhet og brytningsindeks. Side- og bakruter er nesten alltid laget av herdet glass, mens frontrutene nå er av laminert glass. Det laminerte glasset består da av to lag plant glass som varmformes i egnet verktøy og deretter kobles sammen med en film av spesialplast (PVB, polyvinylbutyrat) slik at laminatet blir seigt og slagfast. Frontruten festes i bilen ved liming, stort sett med tokomponentlim av type polyuretan. Dermed danner ruten en integrert del av karosseriet og bidrar til dets vristivhet og sikkerhet. Det er svært viktig at bilfabrikkens anvisninger følges ved innliming av erstatningsrute.