Bilfag

Bil er kjøretøy (motorvogn) med minst fire hjul og motor. I dag er det vanlig både med biler som drives av forbrenningsmotor, biler som drives av elektrisk motor (elbil), og biler som drives av en kombinasjon av disse to motortypene (hybridbil). For biler med forbrenningsmotor er de vanligste drivstoffene bensin og diesel (fossile brensler) samt ulike typer biodrivstoff. Hele artikkelen