Bergsvever, artskompleks i sveveslekten i kurvplantefamilien. Planter med rosettblad og få eller mange stengelblad. Kurvdekket har små, rødgule kjertler, gule blomster. Ni til dels dårlig avgrensete artsgrupper er registrert i Norge, seksjonen har trolig ca. 100 småarter her i landet.