Beltemus, også kalt kappebeltedyr, er en gomlerslekt i beltedyrfamilien med to arter (C. truncatus og C. retusus; sistnevnte av og til regnet å tilhøre en egen slekt, Burmeisteria). Er de minste av beltedyrene og av gomlerne. Kroppslengden blir bare ca. 14–18 cm, halen medregnet. Har et kroppspanser av plater, festet til hodet og langs midten av ryggen, og som henger løst ned langs sidene. Graver jordhuler. Lever av insekter, vesentlig maur, men tar også mark, slanger og røtter. Utbredt i sentrale deler av Sør-Amerika og er meget sjeldne; man antar at økt jordbruk og husdyrhold i Argentina og Bolivia er årsakene til bestandsnedgangene.