Beira, partået klovdyrart i oksefamilien. 50–70 cm høy, vekt 9–11 kg. Rødgrå strihåret pels på oversiden, hvit under. Hvite ringer rundt øynene og med en mørk flankestripe; store ører. Lange bein, beveger seg med letthet i steinete og ulendt terreng. Som eneste dvergantilopeart lever den i grupper på 4–7 dyr. Forekommer i steinrike, høyereliggende partier i nordlige Somalia og tilstøtende områder i nabolandene.