Dvergantiloper, partået klovdyrstamme i oksefamilien. Små gaseller, de minste artene i familien. Omfatter bl.a. klippespringer, oribi eller blekbukk, boersteinbukk, moskusbukk, dvergbukk, dik-diker og beira.