Bedriftsopplæring, opplæring for bedriftens ansatte, lærlinger eller elever som foregår i eller i tilknytning til bedrift. Omfanget er meget omfattende, særlig ved bedrifter med godt utbygde opplæringsavdelinger. Opplæringen kan skje i samarbeid med skoler, opplysningsorganisasjoner, landssammenslutning av bedrifter eller opplæringskontor. I fagopplæring som er underlagt opplæringsloven kan lærlinger tegne lærekontrakt med opplæringskontor eller enkeltbedrifter. Opplæringsringer er et samarbeid mellom flere bedrifter, der lærlingen går på omgang, noe som gjør det mulig å få til opplæring selv når bedriftene hver for seg ikke dekker alle felter i læreplanen for faget. I flere yrkesfaglige studieretninger er elever i videregående skole utplassert i bedrift som del av sin praksisopplæring, der det ligger til rette for det.