Opplæringsring, organisert samarbeid mellom lærebedrifter hvor den enkelte bedrift tegner kontrakt med lærlinger og lærekandidater. Lærlingene/lærekandidatene kan utveksles mellom de samarbeidende bedriftene etter en plan. Se også opplæringskontor.