Kunstig vanndam, gjerne med murte vegger og bunn (f.eks. svømmebasseng, skipsmodelltank); også om naturlige vannansamlinger som minner om en slik dam (senkning i terrenget, innelukket fjordarm, havnebasseng).