Baltere, fellesbetegnelse på befolkningen i de baltiske landene, Latvia, Estland og Litauen. Jfr. baltiske språk.