Båtsmann, båsmann, bås, arbeidsleder på dekk; gjerne en eldre, erfaren sjømann. I tillegg til krav om fartstid i underordnede stillinger, stilles det også krav om fagbevis som matros eller skipsmekaniker.