Arimasper, hos Herodot navnet på et enøyd fabelfolk i Nord-Europa.