Arbeidsplan, skal etter arbeidsmiljøloven § 10-3 utarbeides dersom arbeid skal utføres til forskjellige tider av døgnet. Arbeidsplanen skal vise hvilke uker, dager og tidsrom på dagen den enkelte arbeidstakers skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Arbeidstid fastsatt i arbeidsplanen må være overensstemmende med reglene i kap. 10 i arbeidsmiljøloven. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne og kan for eksempel være slått opp på arbeidsstedet. Dersom arbeidstilsynets tillatelse må innhentes, skal utkast til arbeidsplan sendes inn sammen med søknaden.