Aquadag, en vandig dispersjon av kunstig, kolloidal grafitt. Brukes som boreolje og smøreolje. Forkortelsen «dag» er dannet av begynnelsebokstavene i Deflocculated Acheson Graphite. Se også oildag.