Oildag, suspensjon av 8,5–15 % grafitt i olje. Brukes som smøremiddel, f.eks. for kulelagre. Forkortelsen «dag» er dannet av begynnelsesbokstavene i Deflocculated Acheson Graphite, se også aquadag.