Fart og sikkerhet i utøvelse («manøvrere med appell»).