Apokalyptikere, gruppe av britiske lyrikere som gjorde seg gjeldende fra 1938 til ca. 1950. De utgav antologien The White Horseman (1941) med bidrag av bl.a. J. F. Hendry og Henry Treece. Gruppens ideer kommer særlig til uttrykk i Treeces How I See Apocalypse (1946).