Antitypi, motvirkning; motstand mot andre legemers inntrenging, romoppfyllingsevne (Leibniz); hardhet og dårlig klang i to ord som følger etter hverandre.