Bygningsteknisk er anker (mur-anker) betegnelse for jernbeslag som styrker en forbindelse, f.eks. mellom bjelker og murvegg. De deler som da står synlige i fasaden, har i eldre tider ofte vært utnyttet som arkitektonisk motiv.