Definisjon og de vesentlige symptomer på anemi hos husdyr er som for mennesket. Anemi hos husdyr er som regel en følgetilstand av en annen sykdom og har ofte kronisk forløp. Anemien kan skyldes feilernæring eller ernæringsforstyrrelser og sees særlig hos ungdyr, f.eks. smågris, pelsdyr- og hundevalper. Årsaken kan være mangel på jern, B-vitaminer m.m. Anemi kan skyldes parasitter, f.eks. bendelorm, lungeorm og leverikter hos sau og storfe. Videre kan anemi være tegn på angrep av blodparasitter, f.eks. ved hemoglobinuri (blodpiss) hos storfe, eller en følge av infeksjonssykdommer som f.eks. den virusbetingede smittsomme anemi hos hest.