Amerikakrikkand, fugleart i andefamilien. Ligner på krikkand og tidligere regnet som en underart av denne, men hanner kan gjenkjennes bl.a. på at de har en vertikal hvit stripe på siden av brystet. Hekker i Nord-Amerika, overvintrer sør til Mellom-Amerika. En relativt hyppig gjest i Europa, observert 46 ganger i Norge per 2001.