Alterasjon, forandring, omveksling; (mus.) kromatisk forandring i en akkord ved fortegn.