Albuminfarger, pigmentfarger som blandes med en albuminløsning og trykkes på tekstiler. Albuminet koaguleres deretter ved opphetning med vanndamp og fargen blir relativt vaskeekte.