Aioler, æoler, den ene av de tre stammer som hellenerne fra gammel tid var delt i; den skulle etter sagnet stamme fra Aiolos, Hellens sønn. Navnet aioler er oppstått i Lilleasia, hvor en del av kysten og øyene ble befolket ved en stor utvandring fra Boiotia og Thessalia ved slutten av 1000-tallet f.Kr., og aiolernes språk og kultur knytter seg især til disse egner (Alkaios og Sapfo på Lesbos; Kyme og byene i Troas på fastlandet).