af Geijerstam, svensk adelsslekt som har felles opprinnelse med slekten Geijer. Disponent på Uddeholms bruk, bergråd Emanuel Geijer (1730–88) ble adlet 1773 med navnet af Geijerstam. Han var farfar til bl.a. landshøvding i Kopparbergs län Olof af Geijerstam (1800–63), brukseier på Frösvidal Gustaf Emanuel af Geijerstam (1800–77) og major Carl af Geijerstam til Ribbingsfors (1802–61). G.E. af Geijerstam var farfar til forfatteren Gustaf af Geijerstam (1858–1909) – som igjen var far til maleren og forfatteren Gösta af Geijerstam (1888–1954), og publisisten Karl af Geijerstam (1860–99). Til major Carl af Geijerstams etterslekt hører bl.a. forfatteren Carl Erik af Geijerstam (1914–2007) og dennes brorsønn, musikeren Claes (Clabbe) af Geijerstam (født 1946).