Geijer, svensk slekt som skal stamme fra Østerrike. Slektens første kjente mann er bergmester Christoffer Geijer (død 1657). Hans sønnesønn, brukseier Bengt Gustaf Geijer (1682–1746), eide bl.a. Uddeholms bruk, og var far til brukseier på Ransäters bruk Jan Gustaf Geijer (1719–90), disponent på Uddeholms bruk Bengt Gustaf Geijer (1724–1817), brukseier på Lindfors Salomon Gottschalck Geijer (1727–94) – hvis sønn Carl Emanuel Geijer ble adlet 1817 med navnet von Geijer, disponent på Uddeholms bruk Emanuel Geijer (1730–88), som ble adlet 1773 med navnet af Geijerstam, og brukseier på Lindfors bruk Johan Eberhardt Geijer (1733–96). J. G. Geijer var farfar til historikeren og forfatteren Erik Gustaf Geijer (1783–1847). En sønnesønns sønn var professor Herman Geijer (1871–1943). Sønnesønns sønnesønns sønn av J. E. Geijer var justisminister Lennart Geijer (1909–99).