Carl-Erik af Geijerstam, svensk forfatter, lærer og litteraturkritiker. Debuterte 1936 med diktsamlingen Väktare vid spannet. Geijerstams poesi er presis og streng i formen, og hans forhold til naturen og det livsnære sammen med den elegiske tonen minner om Vilhelm Ekelund, som han studerte i Det personliga experimentet (1963). I senere diktsamlinger er språket enklere og motivene mer hverdagslige. Essaysamlinger.