Administratorium, skriftlig ordre om å bestyre fremmed gods.