Ablusjon, i den katolske messe vask av kalk og prestens fingre etter nattverden.