'Sørhavet', tidligere bukt i Nederland, dannet på 1200-tallet ved nedbryting av landet mellom Nordsjøen og Almere, romernes Flevo Lacus. Øyene Texel, Vlieland og Terschelling er rester av den gamle kysten. I 1920 begynte arbeidet med avstenging og tørrlegging av Zuiderzee: 1930 ble det første området tørrlagt, den 200 km2 store Wieringermeer. I 1932 ble den 30 km lange sperredemningen Afsluitdijk, som delte Zuiderzee i Waddenzee og innsjøen IJsselmeer, ferdig. Formålet med prosjektet var å få bedre beskyttelse mot oversvømmelser, øke ferskvannsområdene og dyrke opp nytt jordbruksland. Den raske urbaniseringen i Amsterdam-området er delvis ledet inn i de nye polderne, og IJsselmeer og de øvrige ferskvannssjøene skal også tjene fritidsformål for bybefolkningen.