Zeitlupe proteiner (tysk - sakte bevegelse) er flavoproteiner som binder kromoforen flavin mononukleotid (FMN), samt inneholder en F-boks som deltar i påhekting og merking av proteiner med ubikvitin slik at de blir nedbrutt i proteasomer. Zeitlupe proteiner ligner fototropiner, men fototropiner mangler F-boks.