Det meste av Zambia er et småkupert platålandskap, 900–1500 moh. Landskapet er relativt ensformig; de flate, myrlendte senkningene og dypt nedskårne elvedalene skifter med langstrakte, slake åsrygger. De høyeste partiene ligger i nord med Muchingafjellene og Mbalaplatået, i nordøst Mufingahøydene. I nord, nær Bangweulu, ligger et enormt sumpområde. Andre sjøer i nord er Mweru og Tanganyika. Av de store elvedalene som bryter gjennom landet, er elvedalen langs Luangwa størst. Luangwa renner i retning nord–sør, og møter Zambezi med Zumbo. Zambezi renner gjennom vestlige del av landet, hvor den opptar bielvene Lungwebungu og Kabompo. Ved ca. 18° s.br. dreier Zambezi mot øst, danner først grense mellom Zambia og Namibia (Caprivi-stripen), deretter mellom Zambia og Zimbabwe. På sistnevnte strekning danner elven Victoriafallene, og lenger øst ligger den store, kunstige Kariba-dammen, også den på grensen mellom Zambia og Zimbabwe. 3/4 av Zambia tilhører Zambezis nedbørfelt.