Zambia er en republikk i det sørlige Afrika. Zambia er en innlandsstat med grense til åtte andre land. Disse er Namibia i sørvest, Angola i vest, Den demokratiske republikken Kongo og Tanzania i nord, Malawi og Mosambik i øst, Zimbabwe i sørøst og en kort grense på bare rundt 150 meter mot Botswana i sør. De siste årene har Zambia hatt en relativt stor økonomisk vekst på grunn av høye kobberpriser på verdensmarkedet, overgang til et flerpartidemokrati og en liberalisering av økonomien. Hele artikkelen