William Marshall var en engelsk ridder, regent og jarl av Pembroke. Fra 1183 til 1187 deltok han i korstog til Jerusalem. Han ble senere rådgiver for Johan uten land og støttet kongen i striden mot baronene. Etter kongens død 1216 fortsatte han kampen som regent under Henrik 3s mindreårighet, og beseiret også baronenes franske støtte, kong Ludvig 8, men gav baronene amnesti.