William James Perry, britisk sosialantropolog; sammen med Elliot Smith en ledende eksponent for diffusjonismen.