Willem Frederik Hermans, nederlandsk forfatter. I hans romaner søker menneskene etter en sannhet og en meningsfull orden i virkelighetens kaos. Okkupasjonstiden og den akademiske verden utgjør ofte bakgrunnen for hans verker. Han slo igjennom med romanen De tranen der Accacia's (1948). Av senere romaner nevnes De donkere kamer van Damocles (1958, norsk overs. Damokles' mørkerom, 1962) og Nooit meer slapen (1966, norsk overs. Aldri sove mer, 1992), om to unge geologers ekspedisjon på Finnmarksvidda.