Walter von Brauchitsch, tysk offiser. Han var generalstabsoffiser i den første verdenskrig. Generaloberst og øverstkommanderende for hæren 1938. Ledet felttoget mot Polen i 1939 og mot Frankrike i 1940, generalfeltmarskalk samme år. Ledet felttoget på Balkan og i Sovjetunionen i 1941, stanset foran Moskva, fikk avskjed i desember 1941 pga. uoverensstemmelse med Hitler om strategien. Arrestert i 1945 for krigsforbrytelse, men døde før saken kom opp.