Walid Kamal Jumblatt, libanesisk politiker. Universitetsgrad i statsvitenskap, president i Progressive Socialist Party fra 1977, leder for den drusiske befolkningsgruppen i Libanon etter faren Kamal Jumblatts død i 1977. Medlem av ulike koalisjonsregjeringer siden 1984, bl.a. som turistminister, minister for offentlige arbeider og minister for flyktninger.