Libanons historie

Det landområdet som i dag utgjør Republikken Libanon ligger i et geografisk og kulturelt skjæringspunkt mellom Midtøsten og Europa, ved Middelhavet, og var fra tidlig av et handelssentrum, både for eksport av egne varer og transitt av andre produkter. Navnet refererte opprinnelig Libanonfjellene som strekker seg nord til sør gjennom det meste av landet, og har i sitt semittiske opphav betydningen «hvit», hvilket antas å henspille på de snødekte fjellene. Hele artikkelen