Det landområdet som i dag utgjør Republikken Libanon, ligger i et geografisk og kulturelt skjæringspunkt mellom Midtøsten og Europa, ved Middelhavet, og var fra tidlig av et handelssentrum, både for eksport av egne varer og transitt av andre produkter. Navnet refererte opprinnelig Libanon-fjellene, som strekker seg fra nord til sør gjennom det meste av landet, og har i sitt semittiske opphav betydningen «hvit», hvilket antas å henspille på de snødekte fjellene.Libanon som politisk geografisk enhet er av relativt ny dato, og forløpere til dagens Libanon har vært av varierende omfang og i skiftende grad underlagt andre makter. Hele artikkelen